Ansvarsfraskrivelse

Jura er omfattende og kompleks og mange individuelle forhold gør sig gældende alt afhængig af sagens karakter. Det er følgelig ikke muligt at beskrive alle forhold fuldstændigt og fyldestgørende på nærværende hjemmeside.

Informationerne og artiklerne på hjemmesiden samt svarene i brevkassen mv. er derfor alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning.

Advokat Niels Erlandsen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden.

Advokat Niels Erlandsen fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til.

Data disclaimer

Behandling af personoplysninger

Advokat Niels Erlandsen indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website advokaterlandsen.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af www.advokaterlandsen.dk foregår således anonymt.

Afhængig af producent afgiver brugerens webbrowser (fx Internet Explorer eller Netscape Navigator) ved forespørgsel/hentning af sider på www.advokaterlandsen.dk nogle generelle oplysninger til de servere, hvorpå www.advokaterlandsen.dk er placeret. Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går ud på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Advokat Niels Erlandsen-websitet kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

Advokat Niels Erlandsen genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.


Seneste nyt

12. maj 2023
Generalforsamling Danske BOLIGadvokater 2023