Forretningsbetingelser mv.

Generelle oplysninger

Advokatfirmaet Niels Erlandsen, cvr.nr. 35059598 og Advokatfirmaet Leif Erlandsen, cvr.nr. 17293133 driver advokatvirksomhed fra adressen Havnegade 21, 1. sal, 3600 Frederikssund i kontorfællesskab.

Firmaerne har eksterne mødefaciliteter på Høffdingsvej 34, 3. sal, 2500 Valby, hvor der kan arrangeres møde efter særlig aftale.

Advokaterne har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatfirmaet Niels Erlandsen er forsikringstegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København og Advokatfirmaet Leif Erlandsen har tegnet forsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København.

Forretningsbetingelser

Advokatvirksomheden driver advokatvirksomhed i overensstemmelse med gældende regler i henhold til Retsplejeloven samt de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

Oplysningspligt

Efter eventuelt afholdelse af gratis formøde bekræftes en sag med anerkendelsesbrev, af hvilken skrivelse de vigtigste elementer omkring den påregnede juridiske bistand vil fremgå. Anerkendelsesskrivelsen er ligeledes en salæraftale i forbrugerforhold, hvor advokathonorarets størrelse er fastsat, og såfremt honoraret ikke kan endeligt fastsættes, vil afregningsprincipper og forventet salærstørrelse fremgå. Salæraftalen vil i videst muligt omfang også indeholde oplysninger om forventet udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Fakturering

Som udgangspunkt faktureres vor bistand, når sagen afsluttes. Såfremt sagen har en længere varighed, vil der blive afregnet kvartalsvis for den bistand, der er ydet i løbet af det forgangne kvartal. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangsklienter inden sagen opstartes. Eventuelle udlæg til eksempelvis tinglysnings- og registreringsafgift, retsafgift og lignende vil blive opkrævet forud for omkostningsafholdelse.


Seneste nyt

26. marts 2020
Fejlkøb koster boligkøberne dyrt