Boligmarkedet påvirkes direkte af klimarekorder med mere regn, vind, storm og oversvømmelse

Det varme vejr og de mange skybrud har medført, at boligkøberne i stigende grad tjekker risiko for oversvømmelse før de køber boligen, og det får betydning for prisen.

 


Oversvømmelse og storm fra Østersøen

”Boligkøberne er blevet opmærksomme på hvordan vejret påvirker boligen. Flere efterspørger oplysninger om hvordan boligen er klimasikret, og er blevet bedre til at tjekke ejendommen igennem inden køb. Det er en rigtig god idé, for det kan komme som en kedelig økonomisk overraskelse at skulle etablere klimasikringstiltag efter et huskøb”, siger Niels Erlandsen formand for Danske BOLIGadvokater.

Kraftig regn kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede. Det koster op mod 400.000 kr. at renovere  en kloak og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere siger nej tak til.

”Det enkle råd lyder: Tal med sælger! Sælger har nemlig pligt til at svare ærligt, hvis du som boligkøber spørger ind til, om huset tidligere har været ramt af oversvømmelser eller haft vandskader”, understreger Danske BOLIGadvokaters formand.

Tal fra Codan viser, at hele seks ud af ti boligkøbere (62 procent) mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret.

 

Vandudsigt er lykken

Udsigt til vand plejer at øge prisen på boligen. De mange oversvømmelser pga. skybrud, storme, utilstrækkelig kloakering og kystsikring har imidlertid ændret lidt på den opfattelse. Boliger ved kysten rammes af storm og stigende havvand, og husejerenes økonomi påvirkes af direkte af forsikringsdækningen og om hvorvidt der tilkendes stormflodserstatning.

Som boligkøber er der heldigvis flere muligheder for at tjekke klimapåvirkningerne før et køb. Risiko for oversvømmelse afhænger i høj grad af boligens placering i terrænet og hvor let regnvand eller havvand kan sive ned i undergrunden eller ledes væk på anden måde.

”Effekten af skybrud vises vha. såkaldte Bluespots. Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Kortet viser, hvor meget regn, der skal falde for, at en lavning uden afløb vil blive oversvømmet. Da kortet hverken tager højde for eventuel kloakering eller nedsivning bør man imidlertid indhente yderligere oplysninger for at vurdere risikoen for oversvømmelse”, forklarer Niels Erlandsen, Danske BOLIGadvokater.

Boligkøberne kan få et overblik med værktøjer som fx www.klimatilpasning.dk eller www.dingeo.dk.  Her kan man se hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved et stigende havniveau. Ved at klikke på målestationerne får man den maksimale vandstand ved en 20, 50 og 100 års hændelse. Desuden findes information om den forventede stigning i vandstanden i havet på grund af klimaforandringer i dette århundrede.

 

Det bør du undersøge i forbindelse med huskøb:

  • Har der tidligere været problemer med oversvømmelser?
  • Hvad har forårsaget oversvømmelserne?
  • Hvilke foranstaltninger er der foretaget?
  • Hvornår har der sidst været en vejrrelateret skade på ejendommen?
  • Har kommunen været involveret i skadeforebyggende tiltag (fx kystsikring, sikringer af omkringliggende åer, dæmninger, forbedret kloakering etc)?
  • Tjek ”sælgers oplysninger” i tilstandsrapporten. Her skal sælger nemlig angive, om der eksempelvis har været problemer med fugt og opstigende kloakvand m.m.
  • Undersøg på nettet, hvordan fremtidens klima forventes at påvirke boligen.

TILBAGE