Klimaet har fået stor indflydelse på boligmarkedet

Det varme vejr og de mange skybrud har medført, at boligkøberne i stigende grad tjekker risiko for oversvømmelse før de køber boligen, og det får betydning for prisen.

”Vi ser, at flere er bevidste om beplantning på grunde. Hvis der findes træer, som giver skygge og som samtidig kan optage store mængder regnvand, så giver det plus i karakterbogen og sikrer sælgeren højere pris” forklarer Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Danske BOLIGadvokater arbejder i hele Danmark og ser et tydeligt mønster i at klimarisici påvirker boligkøbernes vilje til at købe og betale sælgers pris.

 

Oversvømmelse og skybrud

Køberne undersøger risiko for oversvømmelse ved skybrud. Risiko for oversvømmelse afhænger i høj grad af boligens placering i terrænet og hvor let regnvand kan sive ned i undergrunden eller ledes væk på anden måde.

Miljøministeriet (Miljøgis) har lagt kort ud på nettet, hvor man som borger kan finde risikoområder for oversvømmelse i et bestemt område. Oversvømmelseskortene viser bl.a. effekten af skybrud og stigende havvand.

”Effekten af skybrud vises vha. såkaldte Bluespots. Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet, der teoretisk kan fyldes med vand. Kortet viser, hvor meget regn, der skal falde for, at en lavning uden afløb vil blive oversvømmet. Da kortet hverken tager højde for eventuel kloakering eller nedsivning bør man imidlertid indhente yderligere oplysninger for at vurdere risikoen for oversvømmelse”, forklarer Jan Schøtt-Petersen.

Det koster op mod 400.000 kr. at renovere  en kloak og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere siger nej tak til. Mange nye husejere opdager for sent, og først når de er flyttet ind, at der er noget galt. Typisk efter et særlige kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset.

Klimaforandringer kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede.

Tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn. Derfor skal man som køber være særlig opmærksom på eventuelle fejlkonstruktioner og skader på kloak og afløb. Hvis der tidligere har været vandskade i huset, må det undersøges nærmere, hvordan skaden opstået, lyder rådet fra Danske BOLIGadvokater. Kommunen har kun ansvar for den del af kloakstikledningen, som går fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel.

”Danske BOLIGadvokater har gennem mange år opfordret huskøbere til at sikre sig, at kloakforholdene er i orden i forbindelse med handlen. Har man mistanke om utætheder eller for gamle og underdimensionerede kloaksystemer kan en kloakmester foretage en tv-inspektion og afdække situationen”, fortæller Jan Schøtt-Petersen, som ser positivt på den nye køberadfærd.

Med værktøjet Havvand på Land (se www.klimatilpasning.dk) eller www.dingeo.dk kan  man i øvrigt få et overblik over hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved et stigende havniveau. Ved at klikke på målestationerne får man den maksimale vandstand ved en 20, 50 og 100 års hændelse. Desuden findes information om den forventede stigning i vandstanden i havet på grund af klimaforandringer i dette århundrede.


TILBAGE