Ny huseftersynsordning forringer boligkøbernes forsikringsdækning

Huseftersynsordningen blev oprindeligt indført for at imødegå de mange sagsanlæg mellem købere og sælgere ved at give et tydeligt og retvisende billede af husets tilstand, som samtidig danner grundlaget for dækningsomfanget af ejerskifteforsikringen.

”Danske BOLIGadvokater har ingen egen interesse i forhold til ændringerne, da vores arbejde i form af rådgivning til boligkøberne ikke ændres, men vi er alvorligt bekymrede for forbrugernes retsstilling og ordningens praktiske gennemslagskraft. Herunder at ændringerne kan resultere i flere klagesager og retssager mellem købere og sælgere samt mellem køberne og de bygningssagkyndige. Tryghed i ordningen er altafgørende”, forklarede Danske BOLIGadvokaters formand Niels Erlandsen i dag under et møde med Folketingets Erhvervsudvalg.

Der har været arbejdet med ændrings-overvejelserne i 3 år og det oprindelige mål var, at ordningen skulle være lettere forståelig for forbrugeren, hvilket Danske BOLIGadvokater støtter 100%. Ændringerne har imidlertid medført juridiske ændringer i forhold til skadesbegreberne og vurderingssystemet, som giver en helt ny juridisk retsstilling for forbrugeren, hvor konsekvenserne ikke er undersøgt tilstrækkeligt.

Ejerskifteforsikringernes vilkår kører uændret videre og efter Danske BOLIGadvokaters opfattelse medfører ændringerne i skadesbegrebet, at boligkøberen opnår en dårligere forsikringsdækning end i den nuværende ordning.

Lyskurve vildleder

”Vi er også bekymrede for, at ændringerne i skadesbegreberne med en gul og rød markering kan få den konsekvens, at den bygningssagkyndige vælger den røde markering for at beskytte sig selv”, udtaler Niels Erlandsen.

Målsætningen for ordningen skal være, at huset beskrives så præcist og rigtigt som muligt.

Danske BOLIGadvokater bad endvidere Folketingets Erhvervsudvalg om at undersøge om de bygningssagkyndige samt forsikringsselskaberne reelt kan nå at implementere ændringerne, hvis den aktuelle tidsplan ønskes fastholdt, da det er altafgørende for boligmarkedet, at tilstandsrapporter og forsikringstilbud ikke forsinkes, idet markedet ellers vil gå i stå. Systemet skal fungere fra første dag.

”På den baggrund er vores anbefaling, at ikrafttræden af de nye rapporter udsættes indtil konsekvenserne, herunder såvel de juridiske som praktiske konsekvenser af ændringerne, er afklaret og undersøgt, og indtil der er vished for, at systemet kan fungere effektivt fra dag 1!”, lød det fra Niels Erlandsen.

 

Retvisende forbrugeroplysning er et must

Bedre forbrugeroplysning står højt på vores ønskeliste – men forbrugeroplysningen skal ikke bare være nemmere at forstå, den skal også være retvisende og skabe bedre forbrugersikkerhed – og det gør det nye huseftersynssystem ikke.

”Forenkling er godt, forsimpling er ganske enkelt skidt”, siger Danske BOLIGadvokaters formand, Niels Erlandsen om den nye huseftersynsordning.

 

FAKTABOKS:

Bekendtgørelse nr. 1426 af 30/11/2016 om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen. Bekendtgørelsen er lavet i tilknytning til Forbrugerbeskyttelsesloven.

Det er frivilligt, om sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen til at frigøre sig fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler, og om køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring.

Formålet med bygningsgennemgangen er at få afklaret tilstanden af den pågældende bygning sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal den bygningssagkyndige således i tilstandsrapporten notere skader eller tegn på skader, herunder forhold som giver en nærliggende risiko for skader.

Visse forhold falder udenfor den bygningssagkyndiges gennemgang. F.eks. skal den bygningssagkyndige ikke gennemgå bagatelagtige forhold og skal heller ikke påpege sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygningens alder.

Systematikken har fungeret upåklageligt og er i dag købers grundlag for vurderingen af den nye ejendom samtidig med, at tilstandsrapporten er udgangspunkt for dækningsomfanget i ejerskifteforsikringen.


TILBAGE