Skarp kritik af anbefalinger på andelsboligområdet

De 13 nye anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen er en unødig opstramning, og vil gøre det både mere besværligt og dyrere for andelsboligforeningerne, mener Danske BOLIGadvokater.

Hvis det står til Danske BOLIGadvokater bør de 13 nye anbefalinger, som blandt andet vedrører stiftelsessituationen og den daglige drift, skydes til hjørne.

”Arbejdsgruppens anbefalinger har til hensigt at skabe mere tryghed på andelsboligmarkedet, men trygheden er der allerede, og det er som at skyde spurve med kanoner, siger Niels Erlandsen,  andelsboligekspert og bestyrelsesmedlem i Danske BOLIGadvokater.

”Hvis regeringen kan samle et flertal i Folketinget for anbefalingerne vil alle de veldrevne, også de små andelsforeninger, komme til at betale en hel del mere for at opfylde de skærpede krav,” fortsætter Niels Erlandsen.

Danske BOLIGadvokater mener, at anbefalingerne vil føre til en fordyrende overregulering, som alene skyldes et fåtal af andelsboligforeninger, der er stiftet som følge af en kombination af dårlige rådgivere og en finansiel sektor, der er for villige til at overbelåne.

”Der er ikke eksempler på andelsboligforeninger, som er gået konkurs på grund af driften,” fastslår Niels Erlandsen.

Vedligeholdelsesrapporter hver 5 år

Andelsboligforeninger, som i dag skal udforme en vedligeholdelsesrapport hver 10 år, vil med de nye regler skulle gøre det hver 5 år.

En vedligeholdelsesrapport bygger på en omfattende byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen, der munder ud i plan og budget for udførelse af diverse udbedringer. Vedligeholdelsesrapporten udføres typisk af en rådgivende ingeniør.

”Det er unødvendigt med den skærpelse, og det er en stor udgift for andelsboligforeningerne hver gang,” siger Niels Erlandsen, Danske BOLIGadvokater. Han forudser tillige, at de skærpede krav til andelsboligforeninger om at synliggøre bestyrelsens arbejde, vil få færre til at stille op til posten.

Læs mere om køb af andelsbolig.


TILBAGE